Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă INVESTEȘTE ÎN HÎNCEȘTI. INVESTEȘTE ÎN VIITOR

INVESTEȘTE ÎN HÎNCEȘTI. INVESTEȘTE ÎN VIITOR

forum-baner-afara

 „Investește în Hîncești, investește în viitor” – pe așa notă pozitivă a început forumul investițional petrecut astăzi 31.10.2013 la Hîncești. Proiectele investiționale ce țin de modernizarea infrastructurii, sfera socială și eficientizarea energiei a alcătuit „fundamentul” discuțiilor la forum. La eveniment au participat reprezentanți din diferite sfere de activitate – misiuni diplomatice, agenți economici, organizații internaționale.

„Pentru Consiliul Raional Hîncești, atragerea investițiilor prezintă, cu siguranță, un obiectiv bine conturat, spre care sunt focalizate eforturile, insistența, cunoștințele, doleanțele, așteptările și sperațele noastre. În raion, se lucrează temeinic în acest sens, cu atît mai mult că avem deja rezultate anterioare, care ne pot servi drept reper, și totodată, stimulent în acțiune. Sînt ferm convins că raionul Hîncești dispune de un bun potențial și merită ca aceasta să fie valorificat cu chibzuință și eficiență. Un prim pas spre respectivul deziderat îl constituie promovarea și mediatizarea celor mai activi reprezentanți ai săi din domeniul business-ului, antreprenoriatului, sectorului comunitar etc. Iar dacă pe lîngă cele menționate, vor fi suscitate interesul și atenția unor potențiali investitori, vom putea constata cu satisfacție că ne-am atins scopul” a declarat Grigore Cobzac, Președintele raionului Hîncești.

În prezent, atragerea investițiilor și crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atît străini cît și autohtoni, este una dintre sarcinile primordiale ale autorităților centrale și raionale. În acest sens la forum s-a pus un accent major pe potențialul implementării diferitor proiecte. Agenda (o puteți descărca mai jos) forumului  a fost una complexă și a atins subiecte ce țin de necesitățile stringente ale raionului, totodată  cuprinzînd și două ateliere de lucru: atelierul nr. 1 „Mediul de Afaceri” – la care s-a vorbit despre politica comercială a Republicii Moldova, performanța și competitivitatea în domeniul agriculturii, metode de promovare a exporturilor, și respectiv atelierul nr. 2 „Administrația Publică Locală” – la care au fost abordate subiecte ce țin posibilitățile de accesare a fondurilor investiționale și sporirea atractivității investiționale a unităților administrativ-teritoriale. Tot în cadrul acestui atelier, Nicolai Olari, consultant al „Centrului Unic de Informare a Investitorilor în domeniul Eficienței Energetice și Energiei Regenerabile” din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică a relatat despre aspectele legale privind etapele implementării unui proiect în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

AGENDA FORUMULUI INVESTIȚIONAL HÎNCEȘTI704.94 KB