Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate PROIECTELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ - UN START CU DREPTUL PE PIAȚA AUTOHTONĂ

AEE - Noutate

PROIECTELE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ - UN START CU DREPTUL PE PIAȚA AUTOHTONĂ

logo
IMG 1655
IMG 1659
IMG 1660
IMG 1661
pdf
pdf

29 ianuarie, Chișinău -Procedurile ce trebuie urmate pentru a beneficia de finanțare din partea Fondului pentru Eficienţă Energetică au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul ”Depunerea dosarului pentru finanțare din mijloacele Fondului pentru Eficiență Energetică”.

Evenimentul, organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică și Fondul pentru Eficiență Energetică sub egida Ministerului Economiei la 29 ianuarie, curent, a constituit o platformă de dialog între reprezentanţii instituțiilor publice, managerii energetici, auditorii energetici, ONG-urile de profil.

În deschiderea ședinței Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr a ținut să accentuieze preocuparea sa constantă pentru dezvoltarea sectorului de eficiență energetică și energie regenerabilă într-o industrie sustenabilă, cu impact social major în perspectivă. În acest sens a trecut în revistă principalele realizări ale ministerului de ordin normativ și instituțional care va contribui la impulsionarea creșterii acestui sector. 

”În Republica Moldova încă nu am avut proiecte de o asemenea amploare. Cererea pe piață e mare, de accea proiectele vor fi în competiție, urmând a fi selectate cele mai bune” – a spus Valeriu Lazăr,  referindu-se la calitatea proiectelor ce urmează a fi depuse de aplicanți.

În cadrul mesei rotunde, Mihail  Stratan, Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică s-a referit la Cadrul normativ aprobat în domeniul auditării energetic, şcolarizarea și autorizarea auditorilor energetici, procedura de efectuare a auditului energetic și pregătirea dosarului. Potrivit Dlui Mihai Stratan,Ministerul Economiei a elaborat un șir de acte normative, fără de care activitatea fondului nu ar fi posibilă, cum ar fi Regulamentul cu privire la auditul energetic, care stabilește modul şi condiţiile în care urmează să fie efectuat auditul energetic, descrie etapele şi succesiunea activităţilor de colectare a datelor de intrare şi analiză a rezultatelor finale,Regulamentul cu privire la autorizarea auditorilor energetici și Metodologia cu privire la calculul costurilor auditului energetic scopul căreia este de a asigura aplicarea unui mecanism unitar privind determinarea costului serviciilor de audit energetic, formarea prețurilor contractuale și decontări pentru lucrările realizate. Între timp, s-a lucrat cu toate consiliile raionale ca să fie numiţi, conform prevederilor legislative, managerii energetici, câte unul în fiecare raion şi oraş. În prezent se desfăşoară diverse programe de instruire pentru aceştea în vederea consolidării capacităţilor de management energetic  pentru sectorul public. În paralel, Agenţia pentru Eficienţă energetică organizează diverse seminare de informare.

La masa rotundă au participat și reprezentanți ai Fondului pentru Eficiență Energetică care au prezentat în detalii procesul de depunere a dosarelor pentru finanţare din mijloacele Fondului pentru Eficienţă Energetică, astfel urmărindu-se facilitarea perceperii și înțelegerii de către potențialii beneficiari a drepturilor, obligațiunilor și acțiunilor la fiecare etapă.

Circa 80% din mijloacele fondului  vor fi  alocate instituțiilor publice, iar una dintre condițiile, pe care trebuie să le îndeplinească aceste instituții pentru a accesa mijloacele financiare ale fondului  este existența unui audit energetic. O altă condiție este  prezența în cadrul tuturor consiliilor locale a unui manager energetic. Până la momentul actual au fost autorizați 47 de auditori. Aceștia trebuie să elaboreze și să propună Consiliului de administrare a fondului proiecte pentru finanțare.

Proiectele ce vor fi finanţate din Fond sunt obiectivele de menire socială din proprietatea publică centrală şi locală de toate nivelele (grădiniţe, şcoli, spitale etc.), dar şi sectorul privat. Limitele de finanţare  vor fi cuprinse între 50.000 lei cu  plafonul maxim de 3 mln lei. Atingerea eficienţei energetice maxime cu costuri minime, utilizarea tehnologiilor de eficientizare a consumului de energie, contribuţia beneficiarelor de cel puţin 20% din sursele proprii sunt doar câteva dintre criteriile de selectare a proiectelor.

Precizăm că Fondul pentru Eficienta Energetica este creat pentru a acorda sprijin implementării politicilor Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, dar și pentru a atinge obiectivele Programului național pentru eficiență energetică până în anul 2020. Fondul funcționează  pe principiul “revolving” prin realimentarea lui cu sumele rambursate și plățile de dobânzi și comisioane, oferind următoarele produse financiare: grant, garanție, împrumut și leasing.

Ţinem să menţionăm că, platforma de dialog organizată cu participarea reprezentanţilor instituțiilor publice, managerii energetici, auditorii energetici, ONG-urile de profil face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică în scopul consolidării capacităţii de dezvoltare a pieței energetice din Republica Moldova şi cu un impact pozitiv asupra economiei naționale, asupra mediului înconjurător și securității energetice.

   

 

 

 

PREZENTARE AEE 29.01.2013

PREZENTARE FEE 29.01.2013