Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate PERFORMANȚA ENERGETICĂ A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI NECESITATEA ETICHETĂRII LOR

AEE - Noutate

PERFORMANȚA ENERGETICĂ A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI NECESITATEA ETICHETĂRII LOR

IMG 1664

Performanța energetică a materialelor de construcție și necesitatea etichetării lor – un pas primordial în dezvoltarea sectorului de eficiență energetică.

01 februarie, Chișinău – Importanța calității și a caracteristicilor tehnice a materialelor de construcție au fost discutate în cadrul mesei rotunde cu genericul Performanţa energetică a materialelor de construcţii şi avantajele etichetării lor”. Evenimentul, organizat de Agenția pentru Eficiență Energetică, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie la 1 februarie, current.

La deschiderea mesei rotunde Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan a ținut să accentueze importanța calității și caracteristicile tehnice a materialelor de construcție pentru dezvoltarea sectorului de eficiență energetică în Republica Moldova.

În cadrul mesei rotunde, Gheorghe Croitoru, reprezentant al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM”, a expus într-o prezentare soluții de eficiență energetică pentru clădiri, materiale eficiente, costurile cît și pierderile de energie în clădiri, astfel urmărindu-se avantajele utilizării materialelor de construcție eficiente ce permit îmbunătățirea gradului de confort în locuință, scad pierderile de energie și implicit reducerea cheltuielilor de întreținere, de asemenea îmbunătățirea comportamentului energetic al populației și nu în ultimul rînd un mediu mai curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

La masa rotundă a participat și reprezentantul Asociaţiei Producătorilor Etici de Ferestre cu  Geam Termopan, Iurie Zagaevschi care a prezentat în detalii situația actuală a ferestrelor produse și montate recent în Republica Moldova. Astfel, a fost expusă necesitatea întroducerii cerințelor mai stricte în standartele în vigoare pentru ferestre și geam termopan la rezistența termică cît și implementarea etichetizării termice a ferestrelor pe clase.

Ţinem să menţionăm că, platforma de dialog a inclus și propuneri privind soluționarea situației actuale a materielelor de constructie prezente pe piața din Republica Moldova, produse locale și importate prin organizarea unui laborator independent pentru încercări conform normelor Europene, întroducerea unui control mai strict asupra producatorilor necalitativi cît și necesitatea etichetării lor.

Precizăm că în cadrul platformei de dialog au fost și reprezentanți ai donatorilor cum ar fi Fondului pentru Eficiență Energetică, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu programele de finatare BAS, MoSEEF, MoREEFF și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ), care au pus în discuție aspecte ce ţin de implementarea programelor de finanțare în domeniul eficienței energetice.

Totodată, pîna la sfirșitul lunii februarie urmează a fi instituit un grup de lucru privind soluționarea problemelor scoase în evidență în cadrul mesei rotunde.

Prezentare Asociatia geamuri

Prezentare INCERCOM