Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate "APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE" NR. 2 ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI VALORIFICĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ (SECTOR PRIVAT)

AEE - Noutate

"APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE" NR. 2 ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI VALORIFICĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ (SECTOR PRIVAT)

comunicat imagine 2927321

Fondul pentru Eficienţă Energetică lansează al II-lea apel de colectare a propunerilor de proiecte în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru a fi finanțate (sector privat)

Fondul pentru Eficienţă Energetică a dat startul celei de-a doua runde de solicitări de proiecte în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă(sector privat) pentru finanţare din Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE). O decizie în acest sens a fost aprobată recent de Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficiență energetică.
În cadrul Apelului anunțat, Fondul pentru Eficienţă Energetică a alocat 20 milioane lei pentru finanțarea proiectelor eligibile în domeniul eficienţei energetice (EE) şi valorificare a Surselor de energie regenerabilă (SER).
Propunerile de proiect vor fi depuse de către solicitanții de finanțare - reprezentanţi autorizaţi ai persoanelor juridice din sectorul privat, din orice domeniu al economiei naționale, care corespund următoarelor cerințe:
  • sînt 100% în proprietate privată;
  • sînt entități funcţionale și nu sînt în proces de insolvabilitate, faliment sau lichidare;
  • nu au datorii față de buget;
  • nu sînt în litiguiu sau parte în careva procese în instanțele de judecată;
  • nu au beneficiat în ultimii 5 ani de suport din partea programelor sau proiectelor cu caracter similar (ex. programe şi proiecte care au avut ca scop finanțarea proiectelor în domeniul EE și SER şi proiectelor de mediu cu implementarea măsurilor de EE şi SER);
  • nu au beneficiat de suport în cadrul programelor investiționale oferite de instituțiile financiare internaționale pentru același obiectiv pentru care se solicită finanțarea (de ex. liniile de credit MOSEEF sau MOREEF ale BERD sau altele similare) sau în cadrul proiectelor de asistență tehnică ale donatorilor străini (de ex. UE, GIZ etc.). (Precizare: suportul oferit pentru elaborarea studiilor, raportului de audit energetic și alte activități de asistență tehnică nu sunt considerate ca “suport în cadrul programelor investiționale” și nu reprezintă un temei pentru excludere).

Fiecare solicitant poate prezenta o singură propunere de proiect, care poate conține mai multe soluții tehnice (EE, SER sau o combinare a acestora) în limita sumei maxime disponibile pentru finanțare din partea Fondului. În cazul în care aceeași propunere de proiect a fost deja prezentată unei alte instituții sau program de suport, solicitantul de finanțare este obligat să informeze și să prezinte Fondului informațiile relevante.

Suportul din partea Fondului pentru proiectele aprobate în cadrul acestui apel, va fi oferit în formă de grant sau garanție financiară în baza condițiilor descrise în prezentul apel.

În acest context, menționăm faptul că, documentele urmează a fi depuse până la data de 24 mai 2013, ora 17:00 la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 607, MD-2004. Mai multe detalii pot fi obținute la numărul de telefon: (022) 000 807 sau 060 809 709.

Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect vor fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă în Regulamentul Fondului.

Apel 2 Final