Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate PROGRESELE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUPORT BUGETAR "SUPORTUL REFORMEI ÎN SECTORUL ENERGETIC"

AEE - Noutate

PROGRESELE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE SUPORT BUGETAR "SUPORTUL REFORMEI ÎN SECTORUL ENERGETIC"

logo

Comitetul de supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” s-a reunit  miercuri, 26 septembrie curent într-o primă şedinţă. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, în calitatea sa de  preşedinte al Comitetului de supraveghere a precizat că misiunea Comitetului de supraveghere a Programului 

„Suportul reformei în sectorul energetic” finanţat prin mecanismul de suport bugetar din cadrul Planului Naţional de Acţiuni 2011 al Comisiei Europene,  constă în supravegherea şi monitorizărea eficientă a procesului de implementare a Programului, dar și monitorizarea rezultatelor implementării Matricei de Politici a Programului. Comitetul de supraveghere al Programului „Suportul reformei în sectorul energetic” a fost instituit prin dispoziție de Guvern și se va întruni cel puțin de două ori pe an sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea a cel puţin trei membri ai acestuia.

Referindu-se la importanţa asistenţei tehnice a Programului de suport bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic” ministrul Economiei Valeriu Lazăr, a specificat că asistenţa este destinată pentru finanţarea reformei în sectorul energetic, în special, pentru implementarea acţiunilor prevăzute în  Documentele de politici ale statului în sectorul energetic. "Este vorba de asigurarea securităţii energetice a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi de integrarea pe piaţa energetică europeană." A precizat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr.

Astfel, Ministerul Economiei, în calitate de responsabil principal în realizarea reformei pe domeniul energetic, a prezentat un amplu raport ce vizează progreselele în implementarea Matricei de Politici a programului de suport bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic”.

Conform obiectivelor stabilite în Matricea de Politici a avut loc adoptarea politicilor energetice şi cadrului legislativ în domeniul eficienţei energetice și regenerabilelor. În acest sens a fost definitivată Noua Strategie Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030. La moment, aceasta este în proces de avizare de către instituțiile abilitate și proces de consultări publice. Proiectul HG va fi prezentat spre aprobare Guvernului în octombrie 2012. O altă realizare vizează aprobarea prin Hotărîre de Guvern a Programului Național pentru Eficienţă Energetică (PNEE) 2011-2020. Planul Naţional de Acţiuni privind Eficienţa Energetică 2012-2014 a fost definitivat și prezentat spre avizare subdiviziunilor Ministerului Economiei. Proiectul Legii privind performanţa energetică a clădirilor a fost elaborat şi prezentat spre avizare către instituțiile abilitate. În continuare urmează a fi ajustat Regulamentul privind cerinţele minime de performanţă energetică, în conformitate cu prevederile Legii privind performanţa energetică a clădirilor.

Tot la capitolul realizări, au fost menționate și Lansarea  Fondului pentru Eficiență Energetiă, dar și crearea capacităţilor instituţionale în domeniul eficienţei energetice și regenerabilelor, prin crearea Agenției pentru Eficiență Energetică, care este deja funcțională.
George Georgocostas, Leader de echipă al proiectului UE  Asistenţă tehnică pentru implementarea programului de sustinere al politicilor sectorile "Asistenţă pentru reforma sectorului energetic” a prezentat obiectivele şi activităţile  proiectului de asistenţă tehnică “Suport implementării programului de suport bugetar” finanţat de UE.

Amintim, că Comisia Euopeană, prin Programul de Suport Bugetar „Suportul reformei în sectorul energetic”  oferă 42 milioane Euro (40 mln Euro –SDB, 2 mln Euro-Asistenţă Tehnică) Guvernului Republicii Moldova în conformitate cu Acordul de Finanţare semnat la data de 6 decembrie 2011. Perioada de implementare a Programului este de 36 luni din data semnării.  
 
Programul are drept obiectiv principal suportul reformei sectorului energetic şi facilitarea îmbunătăţirii tehnice a funcţionării sale. Acesta va oferi un instrument flexibil pentru a sprijini eforturile Guvernului Republicii Moldova în vederea obţinerii progreselor suplimentare în implementarea strategiei energetice a Republicii Moldova şi dezvoltării sectorului energetic. Acest lucru se realizează prin susţinerea intervențiilor în pregătirea şi adoptarea unei legislaţii corespunzătoare, care sunt prevăzute în matricea de politici, precum şi prin oferirea asistenţei tehnice.
 
Scopul Programului este de a oferi asistenţă Moldovei pentru a atinge obiectivele Strategiei Energetice. Acest lucru va fi realizat în strînsă cooperare cu alţi parteneri de dezvoltare activi în sectorul energetic. Rezultatele obţinute în urma implementării altor proiecte decît cele finanţate de Uniunea Europeană vor fi luate în considerare atunci cînd se va evalua realizarea indicatorilor din matricea de politici.
 
Acest Program va da un impuls semnificativ pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, cu accent special asupra Planului de Acţiuni privind eficienţa energetică, armonizarea legislaţiei primare şi secundare în contextul Tratatului Comunităţii Energetice, stabilirea metodologiei privind tarifele feed in, promovarea eficienţei energetice şi energiei regenerabile şi dezvoltarea şi punerea în aplicarea a mecanismelor de finanţare dedicate.