Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Noutate APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE nr. 1

AEE - Noutate

APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE nr. 1

comunicat imagine 2927321

Apel de propuneri de proiecte (revizuit)

în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă

În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat Hotărîrea cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129).

Fondul pentru eficienţă energetică (Fondul) susţine proiectele din R. Moldova axate pe promovarea Eficienţei energetice (EE) şi valorificarea Surselor de energie regenerabilă (SER), care au impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră. În acest context, în cadrul apelului dat, Fondul a alocat 80 milioane lei, ceea ce reprezintă valoarea totală maximă disponibilă pentru finanţare a proiectelor eligibile în domeniul EE şi SER.

Prezentul apel este ghidat de procedurile şi cerinţele stabilite prin HG cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (în continuare - Regulamentul Fondului).

Click pentru mai multe detalii