Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

A FOST FORMATĂ COMISIA TEHNICĂ PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSTITUIRE A LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI A BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID

DSC 5458Pe data de 2 martie curent, în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), a avut loc ședința Comisiei Tehnice privind coordonarea activităților de instituire a Laboratorului de încercări a biocombustibilului solid.

Comisiei tehnică apare ca rezultat a necesității accelerării, facilitării și coordonării  activităților orientate pe crearea unui Laborator de încercări. Aceasta urmează să identifice soluțiile necesare pentru stabilirea unei foi de parcurs pentru realizarea proiectului, estimarea efortului investițional, stabilirea criteriilor de eligibilitate, identificarea și numirea părților responsabile de acțiuni dedicate întru realizarea dezideratului sus-numit, etc.

În acest context, în curând urmează a fi lansat un concurs pentru identificarea Laboratorului de încercări care va beneficia de co-finanțare din partea Proiectului Energie și Biomasă la dotarea acestuia cu echipament modern întru desfășurarea încercărilor biocombustibililor solizi de pe piața locală. De menționat că, acțiunile întreprinse vin întru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid.

Pe lângă reprezentanții Agenției, în cadrul acestei ședințe au participat următoarele autorități/ instituții, care și-au delegat reprezentanții în cadrul Comisiei instituite pe lângă AEE: Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, Institutul Național de Metrologie, Institutul Național de Standardizare, Centrul Național de Acreditare, Agenția pentru Protecția Consumatorului cât și expertul național, prof. univ., dr. habilitat, dl Valentin Arion.  

INVITAȚIE PENTRU PRESĂ

12Raionul Leova este lider după numărul instituţiilor publice încălzite cu energie din biomasă şi singurul raion în care serviciile de livrare a bioenergiei sunt prestate de un agent economic

CE: Tur de presă de prezentare a rezultatelor primului model pe ţară de prestare a serviciilor bioenergetice de către un agent economic. 19 şcoli, grădiniţe şi clădirea Consiliului Raional Leova sunt încălzite cu energie verde, serviciile de asigurare cu biocombustibil, operare şi mentenanţă a centralelor termice fiind asigurate de un agent economic.

Modelul lansat în premieră în raionul Leova, la iniţiativa Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” 1, este unul de succes în statele Uniunii Europene, unde agentul economic este responsabil de gestionarea corectă a centralelor termice, de asigurarea cu biocombustibil şi de angajarea operatorului, beneficiarul plătind tariful verde pentru gigacaloria livrată. 

CINE: Preşedintele raionului Leova, conducerea Companiei Green-Farm SRL, autorităţile publice locale beneficiare.

    

UNDE:  satul Ceadîr şi oraşul Leova. Jurnaliştii vor vizita şcoala din s. Ceadîr şi clădirea Consiliului Raional Leova, două din cele 19 de instituţii publice racordate la încălzire cu biomasă şi asigurate cu energie verde de către antreprenorul  privat.

CÎND:  Marţi, 7 Aprilie 2015, s. Ceadîr, ora 10:30

  

IMPORTANT: Acordul de Parteneriat Public-Privat a fost semnat în mai 2014 de către Consiliul Raional Leova şi Compania  Green-Farm SRL, selectată câştigătoare în urma tenderului organizat de autoritatea locală. Potrivit acordului, agentul economic urma să  instaleze centrale moderne de ardere a peletelor în 19 instituţii publice din raionul Leova, investiţia cifrându-se la circa 500.000 de euro, şi să asigure buna funcţionare a acestora. Potrivit acordului, centralele termice se vor afla în gestiunea agentului economic pe o perioadă de 11 ani.

NOTĂAsigurăm transport jurnaliştilor ce vor să participe la eveniment. Plecarea va avea loc la marţi, 7 aprilie, ora 8.30,  din faţa Business Center „Le Roi”, str. Sfatul Ţării 29. Rugăm jurnaliştii ce doresc să plece cu transportul nostru să confirme prezenţa astăzi până la 15.00 pentru a asigura numărul suficient de locuri.  

Persoana de contact: Ina Prisăcaru-Zglavuţă,mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mob: 069141006

PROIECTUL ESCO MOLDOVA A FOST LANSAT

DSC 5226Proiectul Esco Moldova A Fost Lansat

Chişinău, 1 aprilie 2015Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat astăziProiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice” , care își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Acestea vor servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor în sectorul de clădiri municipale din Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul implementării contractelor de performanță energetică.

“Conform Protocolului de la Kyoto, Republica Moldova, împreună cu alte țări non-anexă la acest tratat internațional,  are obligațiuni concrete ce țin de micșorarea emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020. Partea bună a lucrurilor este că din lipsa unei industrii dezvoltate, emisiile noastre de GES nu sunt atât de mari, dar asta nu ne împiedică să respectăm angajamentele luate. Odată ce la finele anului curent, la Paris,  va avea loc cea de-a 21 –a Conferință a Părților la Convenția ONU privind schimbările climatice lansarea Proiectului ESCO este binevenită în țara noastră. Ministerul Mediului acordă o deosebită atenție acestui subiect și salută orice inițiativă care contribuie la colaborarea activă dintre structurile guvernamentale, partenerii străini și mediul privat. Noi vom fi bucuroși să diseminăm acest proiect pe teritoriul întregii țări”, a menționat  Lazăr Chirică, Viceministrul Mediului.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu un buget total de 1,450,000 dolari SUA, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și co-finanțat si implementat de PNUD Moldova.

Implementarea proiectelor de tipul ESCO Moldova, cu siguranță va servi drept exemplu de stabilire a unei colaborări multilaterale cu autoritățile locale și centrale, sectorul bancar, companiile locale de inginerie și alte părți interesate pentru a atinge obiectivul comun de creștere a performanței energetice în fondul de clădiri din municipiul Chișinău”, a declarat Narine Sahakyan, Reprezentant Permanent Adjunct, PNUD Moldova.

Proiectul examinează segmentul municipal neexplorat de eficientă energetică, în special, edificiile din proprietatea și folosința primăriilor. În prima etapă proiectul se va axa pe mun. Chișinău iar, ulterior, pe alte regiuni ale Republicii Moldova.

Odată cu semnarea Convenției primarilor, Primăria Chișinău și-a asumat responsabilitatea să reducă emisia de CO2 cu 20 % până în anul 2020. Astfel Proiectul ESCO reprezintă mecanismul perfect care să ne ajute să respectăm angajamentele făcute”,  a menționat Natalia Lipca, Consilier al Primarului General, Primăria Municipiului Chișinău.

Până la finele proiectului este planificată realizarea a 20 de proiecte de eficiență energetică care vor funcționa în bază de contracte de performanță energetică, fapt care va duce la crearea condițiilor mai bune în clădirile sectorului rezidențial și public din municipiul Chișinău.

Mihail Stratan, Director Agenția pentru Eficiență Energetică a spus în cadrul evenimentului de lansare: ”Suntem bucuroși să fim prezenți astăzi, după doi ani de parteneriat productiv, la lansarea Proiectului ESCO în Moldova. Avem certitudinea că aplicând experiența europeană, vom putea implementa o piață ESCO  bine structurată și definită, pentru asigurarea funcționalității acestui Proiect.”

Companie de Servicii Energetice (ESCO, Energy Service Company din engleza) este o unitate privată de afaceri care oferă soluții financiare și tehnice integrate pentru obținerea economiilor de energie, iar compensațiile sale generale sunt legate de performanțele soluțiilor implementate.

Mai multă informaţie găsiţi pe pagina web www.md.undp.org

Pentru informații suplimentare contactați:

Nicolae Zaharia, Manager Proiect, PNUD Moldova,  tel.: (373 22) 901 270, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

***

PNUD lucrează cu oamenii de toate nivelurile societăţii pentru a sprijini crearea unor ţări rezistente la crize şi pentru a ghida şi susţine o dezvoltare, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii fiecărui om. Prezenţi în peste 170 de ţări şi teritorii, noi oferim o perspectivă globală şi soluţii locale pentru abilitarea oamenilor şi crearea unor ţări rezistente.

Mai multe informaţii despre PNUD în Moldova puteţi vedea la www.md.undp.org

Urmăriţi-ne pe FacebookTwitterYouTube

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A ÎNMÂNAT DIPLOME DE VOLUNTARIAT PENTRU STUDENȚII COLEGIULUI POLITEHNIC DI CHIȘINĂU

DSC 5356Chișinău, 3 aprilie, 2015 – Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) a înmânat diplome de voluntariat studenților de la Colegiului Politehnic, care s-au implicat activ în organziarea și desfășurarea Ceremoniei de Premiere Moldova Eco Energetică, ediția 2014.

Șeful serviciului monitorizare a eficienței energetice și surserlor de energie regenerabilă, domnul Ion Cozma, din cadrul AEE, a mulțumit voluntarilor pentru implicarea lor activă în activitatea Agenției.

Prin discursrul său, domnul Cozma a provocat tinerii la studierea aprofundată a domeniului de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă. Acesta a încurajat studenții să participe la Competiția Națională Moldova Eco Energetică, ediția anului curent.

Totodată, în rândul tinerilor a fost organizat un mic concurs, câștigătorii căruia au primit câte un ”Ghid de Eficiență Energetică și Resurse Regenerabile”, pe care îl vor utiliza în procesul studiilor.

La rîndul său, reprezentanta Colegiului Politehnic, directorul adjunct pe instruire, doamna Lilia Grăjdianu, a apreciat gestul Agenției pentru Eficiență Energetică și a îndemnat tinerii să participe cît mai activ la evenimente de promovare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

VIZITA DE LUCRU A AMBASADORULUI ITALIEI ENRICO NUNZIATA ÎN CADRUL AGENŢIEI PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ

 

Chișinău, 31  martie 2015în cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică a avut loc o întrevedere între directorul Agenţiei, domnul Mihail Stratan şi Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, domnul  Enrico Nunziata.

Întrevederea a avut loc în contextul inaugurării instalaţiei minieoliene din data de 20 martie anul curent, care a fost instalată cu suportul unei companii din Italia.

În cadru întîlnirii s-a discutat despre atragerea de noi investiţii în domeniul Eficienţei Energetice şi Surselor de Energie Regenerabilă.

Un alt aspect tratat a fost proiectele din domeniul energetic şi anume atragerea potenţialilor donatori, parteneri, cofinanţări şi acţiunile pe care trebuie să le înfăptuiască Republica Moldova în continuarea parcursului său pe acest sector.

 

Mai multe articole...