Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

"APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE" NR. 2 ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI VALORIFICĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ (SECTOR PRIVAT)

comunicat imagine 2927321Fondul pentru Eficienţă Energetică lansează al II-lea apel de colectare a propunerilor de proiecte în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru a fi finanțate (sector privat)

Fondul pentru Eficienţă Energetică a dat startul celei de-a doua runde de solicitări de proiecte în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă(sector privat) pentru finanţare din Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE). O decizie în acest sens a fost aprobată recent de Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficiență energetică.
În cadrul Apelului anunțat, Fondul pentru Eficienţă Energetică a alocat 20 milioane lei pentru finanțarea proiectelor eligibile în domeniul eficienţei energetice (EE) şi valorificare a Surselor de energie regenerabilă (SER).
Propunerile de proiect vor fi depuse de către solicitanții de finanțare - reprezentanţi autorizaţi ai persoanelor juridice din sectorul privat, din orice domeniu al economiei naționale, care corespund următoarelor cerințe:
  • sînt 100% în proprietate privată;
  • sînt entități funcţionale și nu sînt în proces de insolvabilitate, faliment sau lichidare;
  • nu au datorii față de buget;
  • nu sînt în litiguiu sau parte în careva procese în instanțele de judecată;
  • nu au beneficiat în ultimii 5 ani de suport din partea programelor sau proiectelor cu caracter similar (ex. programe şi proiecte care au avut ca scop finanțarea proiectelor în domeniul EE și SER şi proiectelor de mediu cu implementarea măsurilor de EE şi SER);
  • nu au beneficiat de suport în cadrul programelor investiționale oferite de instituțiile financiare internaționale pentru același obiectiv pentru care se solicită finanțarea (de ex. liniile de credit MOSEEF sau MOREEF ale BERD sau altele similare) sau în cadrul proiectelor de asistență tehnică ale donatorilor străini (de ex. UE, GIZ etc.). (Precizare: suportul oferit pentru elaborarea studiilor, raportului de audit energetic și alte activități de asistență tehnică nu sunt considerate ca “suport în cadrul programelor investiționale” și nu reprezintă un temei pentru excludere).

Fiecare solicitant poate prezenta o singură propunere de proiect, care poate conține mai multe soluții tehnice (EE, SER sau o combinare a acestora) în limita sumei maxime disponibile pentru finanțare din partea Fondului. În cazul în care aceeași propunere de proiect a fost deja prezentată unei alte instituții sau program de suport, solicitantul de finanțare este obligat să informeze și să prezinte Fondului informațiile relevante.

Suportul din partea Fondului pentru proiectele aprobate în cadrul acestui apel, va fi oferit în formă de grant sau garanție financiară în baza condițiilor descrise în prezentul apel.

În acest context, menționăm faptul că, documentele urmează a fi depuse până la data de 24 mai 2013, ora 17:00 la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 607, MD-2004. Mai multe detalii pot fi obținute la numărul de telefon: (022) 000 807 sau 060 809 709.

Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect vor fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă în Regulamentul Fondului.

Apel 2 Final 

EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN AGENDA PRIMARILOR

EnEffectReprezentanții a 6 oraşe-pilot din Armenia, Ucraina, Georgia şi Republica Moldova în proiectul internațional MODEL - “Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Publice Locale” (“Management Of Domains related to Energy in Local authorities”) s-au întrunit azi, 19 martie 2013 la Erevan, capitala Armeniei.

 Proiectul a fost lansat în anul 2012 cu un buget total de aproximativ 637 mii Euro, având drept scop întreprinderea măsurilor concrete pentru îmbunătăţirea calității vieţii a cetăţenilor prin promovarea a unei dezvoltări durabile al sectorului energetic.

 Delegația Republicii Moldova este reprezentată de către primarul or. Drochia - Igor Grozavu și Sergiu Stanovschii - managerul energetic în proiect, Tanya Daniel Lujanskaya - președintele Alianței pentru Eficiență Energetică și Regenerabile și Irina Plis - Directorul dezvoltare de proiecte și colaborare internațională, AEER.

 Compania EnEffect din Bulgaria este formatorul în proiectul European – o echipa deja bine-cunoscută, care a oferit 4 instruiri a câte 2-3 zile fiecare, pe parcursul anului 2012 în Republica Moldova, în cadrul unui alt program internațional, sprijinit financiar de către USAID.

 Principalele subiecte abordate în cadrul ședinței constituie rezultatele proiectului și Planurile de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED). Șase orașe participante în proiect beneficiază de asistență în vederea elaborării PAEDului.

 Orașul Drochia a finalizat primul proiect PAED și urmează sa-l propună în atenția consiliului orășenesc spre examinare.

 Totodată, conform Dlui primar Grozavu, pe la mijlocul lunii mai, orașul Drochia va organiza Ziua Energiei Inteligente urmărind scopul sensibilizării cetățenilor privind modalităţile de economisire a energiei în activitatea cotidiană și acțiunile care pot fi întreprinse cu participarea fiecăruia.

 

SISTEMUL INFORMAȚIONAL DE DATE GEOREFERENȚIATE

Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova.

Azi, 5 martie curent, în incinta Hotelului "LeoGrand", a avut loc Forumul Investițional Internațional ,,Invest în Moldova". Evenimentul organizat de către Ministerul Economiei, MIEPO, Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Asociaţia Mondială a Agenţiilor de Promovare a Investiţiilor (WAIPA) și Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), parte a Grupului Băncii Mondiale.

Scopul evenimentului fiind sporirea fluxului de investiţii în Republica Moldova prin informarea investitorilor străini privind oportunităţile investiţionale ale Moldovei, facilitarea dialogului dintre investitorii străini şi companiile locale, identificarea şi promovarea proiectelor investiţionale şi concentrarea atenţiei investitorilor asupra sectoarelor specifice ale economiei naţionale.

Totodată merită de menționat faptul că data de 5 martie, declaratăZiua Mondială a Eficienței Energetice și cu ocazia evenimentului dat, Agenţia pentru Eficienţă Energetică a organizat un panel de prezentări și discuții în cadrul sesiunii plenare a Forumului Investițional Internațional ,,Invest în Moldova",cu tematica: “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”,moderatorul caruia a fost Dl Patrik STÅLGREN, PhD, Secretarul I, Şef Adjunct Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova.


De remarcat faptul că panelul a cuprins un șir de prezentări și discuții adresate publicului larg și îndeosebi prezentare video a conceptului “Sistemul Informaţional de date georeferenţiate în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă – premisă pentru atragerea investiţiilor în sectorul energetic din Republica Moldova”.

Conceptul prezentat urmărește crearea unui sistem unic de colectare, procesare și actualizare continuă a datelor și informațiilor din domeniul Eficienței Energetice și a Surselor de Energie Regenerabilă, care să ofere un tablou complex și exact pe tot lanțul valoric. De la disponibilitatea resurselor energetice, utilizarea lor pentru conversia energiei, pînă la consumul final – atît în valori fizice, cît și monetare. În baza acestor date vor putea fi create rapoarte și efectuate analize care să ajute la identificarea și prioritizarea acțiunilor tuturor părților interesate: autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare și investitorii.

De asemenea, în cadrul acestui panel, Dl Mihail Pasecinic, specialist principal din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică, Serviciul monitorizare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă a redat într-o scurtă prezentare Baza de date AEE, modulul “Clădiri Publice” ce a cuprins definirea scopului acestei baze de date, pașii efectuați pînă la moment în vederea popularizării modulului clădiri publice și desigur rolul partenerilor, investitorilor în baza de date.

În cadrul panelului dat, Dna Monica Gullberg, expert monitorizare și evaluare AF, a expus într-o prezentare „sistemul de monitorizare și raportare la nivel de sector” ce a inclus exemple de activități ce urmează a fi monitorizate, indicatori de performanța în vederea unei conștientizări mai adecvate a tendințelor și masurilor de politici.

Compania Orange Moldova-partener tehnologic in derularea acestui proiect ce a fost realizat în baza de oferire a serviciilor de internet mobil, precum și suportul activ cu echipamente necesare pentru introducerea datelor în baza de date - interfața WEB (laptopuri & modeme de acces la internet mobil) și soluții mobile de transport date pentru accesarea versiunii mobile a bazei de date AEE.

Precizăm că, Forumul ,,Invest în Moldova” a întrunit reprezentanţi ai administraţiei publice centrale a Republicii Moldova, reprezentanţi ai autorităţilor locale, asociaţiilor locale şi străine de business, fonduri investiţionale, investitori străini, organizaţii internaţionale, agenţii de promovare a investiţiilor, reprezentanţi ai Misiunilor Diplomatice acreditate în Republica Moldova, companii locale, experţi internaţionali, mass-media locală şi străină, etc.

IMG 1710 IMG 1711
IMG 1719 IMG 1723

O MISIUNE DE AFACERI DIN MOLDOVA VA VIZITA CEHIA, POLONIA ȘI ROMÂNIA

logoO misiune de afaceri din Moldova va vizita Cehia, Polonia şi România pentru a cunoaşte experienţa acestora  în producerea cazanelor pe biomasă

Context: 18 Martie 2012 - O misiune de afaceri  din Republica Moldova vizitează  în perioada 18-29 martie mai multe state europene pentru a afla experienţa acestora în producerea şi asamblarea cazanelor moderne de ardere a combustibilului din biomasă.  Misiunea de afaceri este o iniţiativă a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
Reprezentanţi de la 7 companii naţionale din sectorul energetic precum şi experţi de la Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Fondul de Eficienţă Energetică  vor vizita întreprinderi de producere a cazanelor de ardere a combustibililor din biomasă din Cehia, Polonia şi România, vor face schimb de experienţă, vor avea întâlniri cu oamenii de afaceri din sectorul bioenergetic, precum şi cu autorităţi naţionale responsabile de domeniul de regenerabile şi eficienţă energetică.
„Este important ca, de rând cu producerea combustibilului din biomasă, Republica Moldova să avanseze şi în producerea şi asamblarea cazanelor pe bază de biomasă. O asemenea abordare complexă va contribui la dezvoltarea tehnologiilor moderne de valorificare a potenţialului energetic al biomasei”, a declarat Mihai Lupu, şef al Serviciului monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă din cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.
Oamenii de afaceri din Republica Moldova vor acumula informaţie adiţională pentru dezvoltarea pieţei locale a cazanelor pe biomasă produse în ţările europene, vor stabili relaţii de colaborare cu liderii în dezvoltarea tehnologiilor de ardere a combustibilului din biomasă din Cehia, Polonia şi România.  
„Vizita de studiu este una premergătoare lansării Programului  destinat gospodăriilor casnice în cadrul căruia cel puţin 500 de familii vor putea cumpăra cazane moderne de ardere a brichetelor şi peletelor, produse sau asamblate în Republica Moldova,  o parte din costuri fiind rambursate din fondurile Proiectului Energie şi Biomasă. Misiunea de afaceri vine să ajute companiile naţionale din sector să stabilească relaţii comerciale de colaborare cu producătorii de cazane moderne pe bază de biomasă din ţările Uniunii Europene şi să transpună activitatea acestora în Republica Moldova ”, a informat Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea  afacerilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.
Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ A LANSAT ASTĂZI CURSUL DE ENERGIE REGENERABILĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

logo27 Februarie 2013 – Academia de Administrare Publică a lansat astăzi Cursul de energie regenerabile şi eficienţă energetică. Cursul este o iniţiativă a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” şi a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Aleşii locali învaţă începând de astăzi cum să valorifice sursele de energie regenerabilă şi să sporească acţiunile de eficienţă energetică în comunităţile, regiunile de care sunt responsabili. „Sunt subiecte de interes sporit pentru fiecare. Vreau să aflu cât mai multă informaţie despre cum pot transforma sursele naturale în energie, cum pot conserva energia şi îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor, astfel încât să nu fim nevoiţi să încălzim frigul de afară şi să plătim facturi mari pentru confort minim. Sunt extrem de interesat şi de exemplele de succes de utilizare a energiei regenerabile din comunităţile noastre. Sper ca acest curs să mă ajute să găsesc răspuns la aceste întrebări”, spune Petru Cosoi, vicepreşedinte al raionului Călăraşi, unul din participanţii la noul curs.

Cursul de regenerabile şi eficienţă energetică este parte a Programului anual de instruire realizat la Academia de Administrare Publică şi este predat de către rectorul Academiei, Vasile Marina.  „Este pentru prima oară când Academia de Administrare Publică abordează acest subiect, unul prioritar pentru Republica Moldova. Îmi doresc ca acest curs, pe lângă cunoştinţele în energia alternativă şi eficienţa energetică, să şi motiveze aleşii locali să valorifice în propriile comunităţi energia regenerabilă. Astfel încât să avem comunităţi eficient energetice şi mai puțin dependente de surse energetice fosile”,  a declarat rectorul Academiei de Administrare Publică, Vasile Marina.

„Ne bucurăm că iniţiativa noastră de a extinde subiectul regenerabilelor şi eficienţei energetice la nivel naţional a fost preluată cu deschidere de către Academia de Administrare Publică. Este important ca liderii decizionali de la nivel regional şi local să cunoască măsurile de eficienţă energetică ce sunt la îndemână, potenţialul , dar şi posibilităţile de valorificare a  resurselor regenerabile, astfel contribuind la sporirea securităţii energetice la nivel local, la dezvoltarea de noi afaceri, locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, la protejarea mediului ambiant”, susţine Victoria Ignat, specialist în instruiri şi dezvoltarea capacităţilor în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln  Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).