Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Anunț ȘEDINȚA COMUNĂ CU TOȚI AUDITORII ENERGETICI

ȘEDINȚA COMUNĂ CU TOȚI AUDITORII ENERGETICI

logo

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, marți, la data de 16.07.2013, Agenția pentru Eficiență Energetică organizează o ședință comună cu toți auditorii energetici care au efectuat auditări energetice pentru primul apel de propuneri de proiecte anunțat de Fondului pentru Eficiență Energetică, încheiat la data de 15.02.2013.

Ședința respectivă va avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, cu începere de la ora 16.00 și urmează a fi prezidată de directorul AEE dl Mihail Stratan.

În cadrul acestei ședințe va fi discutată calitatea rapoartelor de audit energetic efectuate de auditorii autorizați și care sunt depuse în adresa Fondului pentru Eficiență Energetică.

Totodată, AEE vine cu rugămintea către Dvs. de a ne prezenta în cadrul ședinței, în vederea punerii în discuție, mai multe obiecții/propuneri cu privire la:

  • dificultățile întâlnite de auditorii energetici în procesul de efectuare a rapoartelor de audit energetic;
  • îmbunătățirea cadrului normativ ce reglementează activitatea de auditare energetică, cum ar fi: regulamentul privind auditul energetic, metodologia de calculare a costului auditului energetic, în special caietele de sarcini pentru serviciile de auditare energetică etc.
  • alte propuneri/obiecții cu privire la finanțarea proiectelor de Eficiență Energetică și de valorificare a surselor de energie regenerabilă din cadrul mijloacelor financiare ale FEE și a bugetului de stat.

Reieșind din cele menționate mai sus, rugăm respectuos auditorii energetici să vină pîna la data de 15.07.2013 cu propunerile necesare de a fi discutate în cadrul întrunirii și totodată să confirme prezența la ședință la datele de contact: 0 22 499 444 (extensia 3), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .