Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Anunț APELUL 3 PRIVIND OFERIREA ÎN RATE A ECHIPAMENTULUI DE PROCESARE A BIOMASEI

APELUL 3 PRIVIND OFERIREA ÎN RATE A ECHIPAMENTULUI DE PROCESARE A BIOMASEI

logo

 

 Agenţia pentru Eficienţă Energetică, ține să Vă comunice despre anunțarea celei de-a III-a selecții organizate în cadrul Programului de susținere și dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova, și anume a componentei 1.2 „Comercializarea în rate a echipamentului de brichetare”.

Astfel, Vă aducem la cunoștință că, termenul limită de depunere a setului de documente pentru participare, în calitate de beneficiar în cadrul Programului sus-menționat este data de  14 martie 2014.

Programul dat este destinat întreprinzătorilor care doresc să inițieze o afacere în domeniul brichetării biomasei. Viitorii beneficiari al programului îşi vor asuma rolul de furnizori de biocombustibil în primul rând pentru cele 130 de proiecte de încălzire pe bază de biomasă finanțate prin intermediul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova. Echipamentul de procesare a biomasei va fi procurat de AEE în baza rezultatelor obținute și va fi transmis beneficiarilor în baza contractului de leasing. Costul echipamentului va fi achitat de beneficiar în rate după cum urmează: 40% (20%+20%), 30% şi 30%.

Programul se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului pe care îl găsiți aici, și care descrie mecanismul de funcționare a proiectului, stipulează criteriile de eligibilitate, cerințele înaintate față de echipament, etc.

Setul de documente necesare pentru înscrierea în Program

1.        Cererea de aplicare (Forma 1A);

2.        Forma de aplicare (Forma 2A);

3.        Declaraţia, în care agentul economic afirmă, pe propria răspundere, corespunderea sa criteriilor de subiect al întreprinderilor mici şi mijlocii (Forma 3A);

4.        Copia certificatului de înregistrare;

5.        Copiile buletinelor de identitate a persoanelor împuternicite să semneze contractul;

6.        Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura persoanelor împuternicite să semneze contractul.

7.        Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original);

8.        Copiile contractelor de creditare bancară, în cazul în care au fost contractate credite bancare;

9.        Copia raportului financiar anual pentru ultimii doi ani;

10.    Planul de afaceri pentru o perioadă de cel puţin trei ani;

Pe toate copiile actelor indicate la p.6 se va aplica ştampila şi semnătura conducătorului solicitantului de participare la Program.

Pentru participarea la concurs, potențialii beneficiari ai proiectului vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, cu adresa: MD-2068, or. Chişinău, str. Alecu Russo 1, et.10 (recepţia), cererea şi setul de documente necesare. Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Informaţii suplimentare vor fi oferite la tel: (022) 49-94-44, ext. 6, fax: 31-10-01.

Responsabil pe Program: Alexandru Ciobotari, tel. 067-430-436