Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

INVITAȚIE DE PARTICIPARE PENTRU COMPANII, LA EXPOZIȚIA TEHNOLOGIILOR DIN DOMENIUL SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILE A FESTIVALULUI ”SUN DĂ-I FEST”, EDIȚIA A V-A

 

Logo Sun Dai Fest 2017Agenția pentru Eficiență Energetică, împreună cu echipa Proiectului Energie și Biomasă și POT Music, organizează al cincilea an consecutiv festivalul „Sun Dă-i Fest” - concert live alimentat de energie solară și expoziţie în aer liber a tehnologiilor eco responsabile. Evenimentul va avea loc în data de 25 iunie, în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală.

Festivalul a devenit o platformă  interactivă de promovare a eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă, adunând mii de susținători ai energiei curate. Astfel, vizitatorii vor avea parte de o expoziţie a tehnologiilor şi inovaţiilor eco, pe lângă concertul rock, alimentat de baterii solare și sută la sută live. Tradițional, în scenă urcă formații bine cunoscute din Republica Moldova și de peste hotarele țării (România, Marea Britanie, Suedia, Cehia) precum și interpreți tineri din comunitatea POT Music.

Participanţii la festival vor avea posibilitatea să cunoască cum funcţionează tehnologiile din domeniul energiei regenerabile: panouri fotovoltaice, turbine eoliene, colectoare solare, pompe geotermale, cazane pe biomasă. Cei pasionați de inovații, vor avea parte de o expoziție a tinerilor interesați de robotică, gadgeturi eco și tehnologii prietenoase mediului înconjurător. Totodată, la eveniment se va desfășura şi un târg al meşterilor populari, cu obiecte de artizanat confecționate din produse naturale. Cei mai activi participanți ai evenimentului vor avea parte de concursuri pentru toate categoriile de vârstă și interes.

În această ordine de idei, Vă invităm să participați la expoziția din cadrul evenimentului, cu echipamentele și materialele din domeniul EE și SER a companiei Dvs. Participarea în cadrul expoziției este gratuită.

În speranța că propunerea noastră se va bucura de interesul Dvs., rugăm respectuoas să ne oferiți un răspuns până în data de 9 iunie curent, pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

NOTĂ: Completarea formularului de participare în cadrul expoziției este obligatorie și este necesar de expediat organizatorilor evenimentului. Locurile pentru stand-uri vor fi oferite în limita spațiului disponibil, iar Agenția pentru Eficiență Energetică își asumă dreptul de a selecta echipamentele prezente la expoziție. Formularul de participate este anexat. (Anexa 1) 

docxFormular_participare_expozitie_Sun_Dai_Fest_2017.docx69.4 KB

 

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ REPETAT LANSAREA CONCURSULUI PENTRU SELECTAREA BENEFICIARULUI LOCAL PRIVIND PRODUCEREA DE COLECTOARE SOLARE

 

Aee-Logo-RGBAgenția pentru Eficienta Energetica anunța repetat lansarea concursului pentru selectarea beneficiarului local in proiectul  “Enhance local manufacturing capacity of solar thermal energy systems in the Republic of Moldova”. Invitam toți doritorii de a participa la acest concurs.

Aplicanții pot solicita informație privind Propunerile de proiect nu mai târziu de data 27.02.2017 ora 10.00Orice solicitare de clarificare trebuie să fie trimisă în scris, la adresa: Agenţia pentru Eficienţă Energetica; Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10 sau pe e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27.02.2017 ora 10.00. Setul de documente va fi prezentat personal în plic sigilat la adresa: Agenţia pentru Eficienţă Energetica; Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10, MD-2068  cu mențiunea Proiect “Enhance local manufacturing capacity of solar thermal energy systems in the Republic of Moldova” -  [denumirea companiei aplicantului]”

 

Lista echipamentului concursului dat:

Description

origin country

unit

quantity

Harp welding workstation

Poland

set/pcs

1

Mounting- assembling workstation

Poland

set/pcs

1

Testing unit for pressure tests

Poland

set/pcs

1

Tooling for collector assembly

Poland

set/pcs

1

 

Anexat găsiți toata documentația tehnica necesara pentru aplicare.

 

NOTA! Recomandam doritorilor de a participa la concurs sa acorde maxima atenție Termenilor de Referința!  

docxCererea_de_participare.docx18.66 KB

docxFormulardeAplicare.docx53.25 KB

pdfRaspuns_si_comentarii.pdf136.64 KB

pdfTermeni_de_referință.pdf222.73 KB

pdfTurbosolar.PDF371.76 KB

 

 

 

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A PROCURĂRII ȘI INSTALĂRII ECHIPAMENTELOR PE BIOCOMBUSTIBIL

cazane-pe-biomasaAgenția pentru Eficiență Energetică, în calitate de autoritate administrativă în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, cît și parte responsabilă de implimentarea Programului de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil solid pentru gospodării casnice și microîntreprinderi, ține să vă comunice despre faptul că odată cu depunerea dosarului de participare și semnarea contractului de finanțare, v-ați asumat obligațiunile de respectare a prevederilor Regulamentului activității, și anume:

$1-          ”Termenul de procurare și instalare a echipamentului este de 30 zile calendaristice din ziua semnării contractului de subvenționare, cu dreptul de prelungire a termenului cu cel mult 20 zile calendaristice” (pct.23.1 din Regulamentul sus-menționat).

În acest context, având în vedere nerespectarea prevederilor Regulamentului Programului  de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil solid, ținem să vă informăm despre excluderea dumneavostră din cadrul Programului.

În același timp, apreciind intenția fiecărui aplicant de a implementa măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice și valorificare a potențialului regenerabil, vă îndemnăm să urmăriți pagina web a Agenției în eventualitatea relansării unor inițiative de suport a proiectelor, în special, în sectorul rezidențial.

Lansarea procesului de înregistrare a companiilor de furnizare a serviciilor energetice

 

 

Aee-Logo-RGB

În temeiul art. 9 lit a) a Legii nr. 142 din 02.07.2010, cu privire la eficiența energetică, și pct. 3, lit. c) al Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1093/2013, AEE lansează procesul de înregistrare a companiilor de furnizare a serviciilor energetice. Condițiile de înregistrare sunt următoarele
:

$1Ø  Prezentarea cererii de confirmare a intenției de a fi înscris în Registrul companiilor de furnizare a serviciilor energetice (în formă liberă);

$1Ø  Copia raportului financiar din ultimii trei ani de activitate;

$1Ø  Declarația pe propria răspundere, privind veridicitatea și autenticitatea datelor prezentate (în formă liberă);

$1Ø  Informația privind specialiștii angajați de către companie: tehnicieni, ingineri, finanțiști economiști, juriști etc.;

$1Ø  Portofoliul proiectelor deja implementate și semnate după caz;

$1Ø  Alte acte relevante, de exemplu: (contracte, acorduri de înțelegere după caz cu actorii din domeniul tehnic, financiar, semnate în contextul implementării contractelor de performanță energetică).

Companiile care vor prezenta cele enumerate, vor fi incluse în registrul furnizorilor de servicii energetice creat, publicat și actualizat de către Agenția pentru Eficiență Energetică.

Dosarele pot fi depuse la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, la adresa: Chişinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1, tel: +373-22-49-94-44, fax: +373-22-31-10-01, sau la adresa de poștă electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Persoana de contact: Denis Isacov, Specialist principal Serviciul Audit, autorizării și inspectare, tel: +373-22-49-94-44, ext.3.

 

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A ACHIZIȚIONĂRII CAZANELOR PE BIOMASĂ PENTRU GOSPODĂRII CASNICE, MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

Aee-Logo-RGBPrin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică ține să Vă aducă la cunoștință că, Programul de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biocombustibil solid pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, va lua sfârșit la data de 29 decembrie a anului curent.

Precizăm că beneficiarii Programului vor putea beneficia de subvenţie doar după ce vor prezenta, în termenii prestabiliți, toate actele necesare și vor întreprinde,  în conformitate cu Regulamentul activității sus menționate, următoarele acțiuni: vor semna contractul de finanțare, cererea de rambursare şi vor obține actul de constatare cu privire la instalarea cazanului pe biomasă în propria casă sau la întreprindere, ca urmare a  monitorizării efectuate de către reprezentanții AEE.

În acest context, rugăm urgentarea procedurilor de instalare a cazanului pe biomasă, semnarea contractului și cererii de rambursare, cu prezentarea documentelor confirmative la sediul AEE. Totodată, atenționăm asupra imposibilității oferirii de subvenții beneficiarilor care nu se vor înscrie/ încadra în termenii și condițiile sus-menționate.

Pentru mai multe informații apelați:

Iurie Racu, consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Victor Ursu,consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mai multe articole...