Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A ACHIZIȚIONĂRII CAZANELOR PE BIOMASĂ PENTRU GOSPODĂRII CASNICE, MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

Aee-Logo-RGBPrin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică ține să Vă aducă la cunoștință că, Programul de subvenţionare a achiziţionării cazanelor pe biocombustibil solid pentru gospodăriile casnice, microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, va lua sfârșit la data de 29 decembrie a anului curent.

Precizăm că beneficiarii Programului vor putea beneficia de subvenţie doar după ce vor prezenta, în termenii prestabiliți, toate actele necesare și vor întreprinde,  în conformitate cu Regulamentul activității sus menționate, următoarele acțiuni: vor semna contractul de finanțare, cererea de rambursare şi vor obține actul de constatare cu privire la instalarea cazanului pe biomasă în propria casă sau la întreprindere, ca urmare a  monitorizării efectuate de către reprezentanții AEE.

În acest context, rugăm urgentarea procedurilor de instalare a cazanului pe biomasă, semnarea contractului și cererii de rambursare, cu prezentarea documentelor confirmative la sediul AEE. Totodată, atenționăm asupra imposibilității oferirii de subvenții beneficiarilor care nu se vor înscrie/ încadra în termenii și condițiile sus-menționate.

Pentru mai multe informații apelați:

Iurie Racu, consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Victor Ursu,consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lista persoanelor care au promovat examenul de finalizare a Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat în conformitate cu Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic.

Totodată anunțăm că autorizarea persoanelor fizice se efectuează în baza cererii depuse pentru       autorizare (link: http://aee.md/images/news/Documents/cerere_de_autorizare.docx)  , la care se anexează originalul (se restituie) şi copia documentelor care confirmă respectarea condiţiilor stipulate în art. 12 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (de exemplu: carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în domeniu; buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz)/permisul de muncă, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; alte documente).

 

Domeniul electroenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

Calificativul

1

Braghiș

Dumitru

Promovat

2

Chiu

Nicolae

Promovat

3

Colun

Valerian

Promovat

4

Culibaba

Alexei

Promovat

5

Gropa

Victor

Promovat

6

Păduraru

Ion

Promovat

7

Pasecinic

Mihail

Promovat

8

Radilov

Tudor

Promovat

9

Țurcanu

Grigore

Promovat

Domeniul termoenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

Calificativul

1

Braghiș

Dumitru

Promovat

2

Camenscic

Evgheni

Promovat

3

Chiu

Nicolae

Promovat

4

Colun

Valerian

Promovat

5

Culibaba

Alexei

Promovat

6

Gropa

Victor

Promovat

7

Guțul

Vera

Promovat

8

Păduraru

Ion

Promovat

9

Pasecinic

Mihail

Promovat

10

Radilov

Tudor

Promovat

11

Tagadiuc

Alexandru

Promovat

12

Țurcanu

Grigore

Promovat

13

Ulinici

Ion

Promovat

14

Ulinici

Petru

Promovat

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ANUNȚĂ PRELUNGIREA COLECTĂRII DOSARELOR PENTRU ”TÂRGUL IDEILOR ECO RESPONSABILE”

 

Logo-ideiAgenția pentru Eficiență Energetică  amintește că, colectarea dosarelor pentru Târgul Ideilor Eco Responsabile și  Tehnologiilor  Eco-Responsabilă din cadrul concursului Moldova Eco Energetică, ediția  2015, rămâne deschisă până pe 1 noiembrie 2015. Formularele de participare la competiție  pot fi depuse de agenți economici, întreprinderi publice, instituţii de cercetare şi dezvoltare, ONG-uri și asociații. 

Fiecare participant va depune un dosar-tip de participare la Agenția pentru Eficiență Energetică sau le va expedia la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cu mențiunea ”Târgul Ideilor Eco Responsabile”.  Fromularul de participare poate fi descărcat de pe paginile web http://www.aee.md/eco/formular-de-aplicare sau www.mee.md.  Participanții  la concurs pot înscrie unul sau mai multe propuneri de proiecte concomitent.

 

Criteriile de evaluare a dosarelor de participare la Târgul Ideilor  Eco Responsabile sunt urmatoarele:

  •           Eficiență cost/beneficiu a propunerii de proiect
  •           Durabilitatea proiectului
  •           Perioada de răscumpărare a investiției (raportul preț/calitate)
  •           Posibilitatea de replicare a proiectului
  •           Relevanța socială și ecologică a proiectului
  •           Utilizarea resurselor locale în implementarea proiectului
  •           Gradul de inovaţie al proiectului
  •           Gradul de complexitate al proiectului

Dosarele depuse de către participanți vor fi examinate în trei etape:

I etapă: Examinarea de către panelul de evaluare a dosarelor depuse

II etapă: Vizita de verificare în teren

III etapă: Decizia Consiliului de Coordonare

Panelul de evaluare va fi constituit din specialiști în domeniul energiei regenerabile şi a eficienţei energetice, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile.

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați pe  4 decembrie 2015 la Gala Moldova Eco Energetică.

Pentru mai multe informații, contactați:

Ștefan Curarari, consultant comunicare și mass media al AEE, tel. 022 499 444 (ext. 4), mob.060900700, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AEE PLANIFICĂ ORGANIZAREA CURSURILOR DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

 

Aee-Logo-RGBAgenţia pentru Eficiență Energetică, în calitate de autoritate administrativă în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, cu atribuția de autorizare a persoanelor fizice și juridice să efectueze audituri energetice, stabilită în Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică, ține să Vă comunice despre următoarele, în perioada de 19 - 20 octombrie a anului curent, Agenția pentru Eficiență Energetică planifică organizarea Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, prin urmare vă invităm să participați la instruirile sus menţionate.

Totodată, ținem să Vă informăm că Cursul de instruire va avea loc în sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et.10, începutul ora 9:00, iar prezența la curs va fi confirmată prin Buletinul de identitate. Atasat la material găsiți programul de instruire pentru luna octombrie curent.

De menționat că, examenele de calificare se planifică de a fi organizate în termen de cinci zile lucrătoare după petrecerea cursurilor. 

Persoană de contact: Magdîl Nicolae
Telefon: 069864701
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

docxProgramul_de_instruire_-_auditori_energetici_octombrie_2015.docx39.7 KB

pdfinvitatie_la_cursuri_audit.PDF554.66 KB

 

PAȘII CARE URMEAZĂ SĂ-I ÎNTREPRINDEȚI PENTRU A BENEFICIA DE SUBVENȚIA CAZANULUII PE BIOCOMBUSTIBIL

 sursa foto: biomasa.md

Vă prezentăm mai jos pașii care urmează să-i întreprindeți pentru a beneficia de subvenție la procurarea cazanului pe biocombustibil solid


1. Depuneți cererea de finanțare nerambursabilă la Agenția pentru Efeciență Energetică (AEE), conform prevederilor Regulamentului privind desfășurarea Programului de subvenționare a procurării și instalării echipamentelor pe biocombustibil;

2. Ulterior, primiți în formă scrisă sau verbal răspunsul Comisiei de evaluare a cererii despre acceptarea sau respingerea dosarului depus (cererea și documentele anexate). În cazul în care aveți un răspuns pozitiv, deveniți Beneficiar al Programului;

3. Beneficiarul Programului, urmează în termen de pînă la 30 zile să prezinte la AEE certificatul bancar care confirmă deschiderea unui cont în valută națională. În cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici se prezintă rechizitele bancare. În ambele cazuri ve-ți semna contractul de subvenționare cu AEE.

4. După semnarea contractului de subvenționare, în termen de 30 de zile (+20 zile) achiziționați cazanul de la furnizorul acreditat, care vă va elibera factura de plată;

5. Furnizorul acreditat va instala cazanul și va întocmi procesul – verbal de primire – predare a lucrărilor de instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului. În același timp, furnizorul va elibera contractul de deservire tehnică și certificatul de garanție a cazanului și a lucrărilor executate, ambele pe o perioadă de 12 luni;

6. Ulterior, toate documentele enumerate în pct. 4 și 5 al prezentului material informativ, sunt prezentate la Agenția pentru Eficiență Energetică;

7. Agenția verifică documentele prezentate și transferă pe contul Dvs bancar, în termen de pînă la 30 de zile, echivalentul a 700 de euro pentru cazanele pe brichete și 1 300 de euro pentru cazanele pe pelete.

8. De specificat că, timp de 12 luni din momentul transferului subvenției, ve-ți fi obligat să respectați condițiile contractului de subvenționare, în caz contrar, subvenția va fi retrasă.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Alexandr Ciobotari, consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iurie Racu,consultant implementarea proiectelor pilot, AEE, tel: 022 499 444 (ext.8), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Mai multe articole...