Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

SOLICITANȚILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A CAZANELOR PE BIOCOMBUSTIBIL SOLID

 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de Parte Responsabilă de implementarea „Programului de subvenționare a procurării cazanelor pe biocombustibili solizi pentru gospodăriilor casnice din Republica Moldova”, cu referință la cererile de finanțare depuse în anul 2014, Vă aduce la cunoștință că, din motivul depunerii unui număr  de solicitări ce a depășit valoarea mijloacelor financiare alocate în acest sens, AEE a sistat procesarea dosarelor depuse după data de 24 aprilie a anului trecut. De menționat că, recepționarea și înregistrarea cererilor după termenul indicat, nu a implicat preluarea a careva angajamente financiare de către Agenție.

Totodată, ținem să Vă informăm că, odată cu extinderea Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, faza II, Programul de subvenționare urmează a fi relansat în curând. În acest context, ținem să Vă comunicăm despre aprobarea de către Consiliul de Coordonare a Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, în data de 7 iulie 2015, a unui nou Regulament de desfășurare a activității, inclusiv a condițiilor și mecanismelor de subvenționare.

Respectiv, în vederea participării în concursul ce urmează a fi relansat,Vă îndemnăm să accesați versiunea electronică a Regulamentului și în eventualitatea unui interes față de acesta, să redepuneți dosarul la sediul AEE, conform noilor rigori. Termenul de lansare a concursului va fi anunțat ulterior prin intermediul paginii web.

Regulamentul Programului îl puteți accesa aici

Pentru obținerea mai multor detalii vis-a-vis de noile condiții ale Regulamentului, rugăm să contactați responsabilii din cadrul Agenției la următoarele date de contact:  

Mob: 067 430 436

Tel: 022 499 444 (ex.8)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FURNIZORILOR DE CAZANE ACREDITAȚI

 

Prin prezenta, Vă informăm că Agenţia pentru Eficienţă Energetică continuă implementarea „Programului de subvenționare a procurării cazanelor pe biocombustibili solizi pentru gospodăriilor casnice”, în parteneriat cu Proiectul Energie și Biomasă în Moldova.

Companiile acreditate în cadrul acestui Program, urmează să întrunească noile cerințe stipulate în Regulamentul activității, care la 07.07.2015 a fost modificat și completat prin decizia Consiliului de Coordonare a Proiectului Energie și Biomasă din Moldova.

În acest context, Vă solicităm respectuos prezentarea informațiilor și documentelor indicate în Regulamentul nominalizat către 07.08.2015.

În cazul refuzului prezentării informaţiilor solicitate, prezentarea datelor incomplete, denaturate sau neprezentarea informaţiilor în termenul stabilit, Furnizorul va fi exclus din lista companiilor acreditate ca fiind neeligibil.

Regulamentul Programului îl puteți accesa aici

Mob: 067 430 436

Tel: 022 499 444 (ex.8)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA LANSAREA UNUI CONCURS DE SELECTARE A UNUI LABORATOR DE ÎNCERCĂRI A CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID DIN BIOMASĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

imagesAgenția pentru Eficiență Energetică în cooperare cu Proiectul Energie și Biomasă în Moldova 2, finanțat de către Uniunea Europeană, anunță CONCURSUL pentru selectarea unui Laborator de încercări a calității biocombustibilului solid din biomasa in Republica Moldova.

Scopul acestui concurs este identificarea celei mai potrivite instituții din Republica Moldova pentru preluarea sarcinilor unui laborator de încercări a biocombustibilului solid (Centru de asigurare a calităţii) care să asigure realizarea prevederilor  Hotărârii Guvernului Nr.1070 din 27 decembrie  2013 pentru aprobarea  Regulamentuliucu privire  la biocombustibilul solid . Aceasta activitate este organizată  înstrânsă cooperare cu Ministerului Economiei, Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi altor instituții relevante in acest domeniu.

Capacitatea laboratorului selectat va fi consolidată prin intermediul instruirilor  tehnice a personalului şi cu echipament de laborator necesar pentru testarea calităţii combustibilului produs din biomasa solidă .

 

Pentru participare la concurs, instituțiile relevante ce vor manifesta interes de participare trebuie să întrunească următoarele condiții:

  -    Să facă parte, să fie subordonate sau să fie înfiinţate de autorităţi sau instituţii publice ale Republicii Moldova;

-     Să nu se afle în proces de insolvabilitate, de lichidare sau să nu fie în proces de dezetatizare, precum şi să nu fie în proces de litigiu patrimonial nestins sau nu să fie depus în gaj;

-    Să aibă implementat un sistem de management conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 cu prezentarea dovezilor (Certificat de acreditare, solicitare pentru acreditare sau Manualul calității, însoțit de un raport de audit și analiza efectuată de management);

-   Să aplice metode de încercări, inclusiv eşantionare, conform standardelor europene pentru domeniul său actual de încercări (se anexează Lista standardelor utilizate pentru încercări);

-    Să dispună în măsură maximum posibilă de echipamente pentru a desfăşura încercări ale biocombustibililor solizi conform cerinţelor standardelor europene (Lista echipamentelor cu dovezi de trasabilitate pentru parametrii enumerați în anexa nr. 1 la prezenţii termeni de referinţă);

-     Să deţină personal competent pentru efectuarea încercărilor biocombustibililor solizi şi să se angajeze să instruiască personalul conform metodelor de încercări, urmând a utiliza echipamentul ce va fi procurat;(se anexează Lista personalului pentru acoperirea domeniului declarat);

-     Să deţină spaţii proprii sau închiriate şi condiţii necesare funcţionării echipamentului de încercări ce urmează a fi procurat; (se anexează documentele de posesie sau chirie a spațiilor);

-       Să activeze în domeniul încercărilor produselor nealimentare sau chimice; activitatea în domeniul combustibililor ar fi un avantaj considerabil;

-      Sa presteze servicii de încercări pe o durata de cel puțin 1 an;

Un certificat de acreditare emis de organismul naţional de acreditare conform standardului de referinţă  ISO/CEI 17025 se consideră o dovadă suficientă pentru a demonstra satisfacerea cerinţelor din pct.3-7.

Termenul limită de depunere a dosarului pentru participarea la concurs este de 1 iunie 2015 , orele 1400. Pentru a participa la concurs instituțiile interesate trebuie să prezinte următoarele acte (modelele actelor din dosarul de aplicare vor fi distribuite la cerere sau obținute de pe site-ul Agenției pentru Eficiență Energetică (www.aee.md) și pe cel al Proiectului Energie și Biomasă (www.biomasa.md):

-    Cererea de aplicare (Forma 1A)

-     Formular de aplicare (Forma 1B)

-     Copia certificatului de înregistrare

-     Un plan de activitate din care să reiasă un angajament de obţinerea acreditării şi asigurarea  continuităţii activităţii de încercări a biocombustibililor solizi.

-      Alte materiale care vin să justifice/confirme corespunderea criteriilor listate la acest punct.

Pe toate copiile actelor se va aplica ştampila şi semnătura conducătorului solicitantului de participare în Concurs.

Preliminar, Agenția pentru Eficiență Energetică în Moldova și Proiectul Energie și Biomasă va organiza o sesiune de informare prin ”Întrebări și răspunsuri”, pentru a clarifica dificultățile ce pot apărea pe parcursul depunerii dosarelor.  Sesiunea de informare va avea loc pe 25 mai 2015, la sediul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova, str. Sfatul Țării 29, et. 3, bir 304, la orele 1400 

Dosarele de participare se vor depune la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, str. A.Russo 1, et. 10, oficiul 1008. Responsabil - Iurie Racu.

Informații suplimentare pot fi solicitate la tel:  022 499-444 ext.8, Agenția pentru Eficiența Energetică; sau tel: 022 839980, 069226595, Proiectul Energie si Biomasa în Moldova.

 

Proiectul Energie și Biomasă în Moldova 2 este un proiect de 3 ani, implementat în 2015-2017. Bugetul total al proiectului este de 9,41 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană și implementat de către PNUD Moldova.

Faza a doua a proiectului urmăreşte, ca și scop principal, să susţină în continuare dezvoltarea pieţei locale de biomasă şi industria emergentă şi să extindă activităţile legate de îmbunătăţirea confortului termic în clădirile publice, prin utilizarea biomasei uşor disponibile din deşeurile agricole. Proiectul va conduce la consolidarea industriei şi pieţei emergente de biomasă, inclusiv prin sporirea ofertei şi utilizarea unor mecanisme sigure de asigurare a calităţii combustibilului din biomasă.

docxForma_1A.docx15.3 KB
docxFORMA_1B.docx17.36 KB

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE SUBVENȚIONARE A PROCURĂRII ȘI INSTALĂRII ECHIPAMENTELOR PE BIOCOMBUSTIBIL SOLID (MODIFICAT ȘI COMPLETAT LA 07.07.2015)

docxRegulamentul programului privind procurarea si instalarea cazanelor pe biocombustibil solid_07.07.2015.docx89.65 KB

RELANSAREA PROGRAMULUI DE PROCURARE A CAZANELOR PE BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI

Prin prezenta, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de Parte Responsabilă de implementarea „Programului de subvenționare a procurării cazanelor pe biocombustibili solizi” Vă informează că, relansarea Programului sus-menționat va avea loc la finele trimestrului II.

Pentru mai multe detalii, ne contactați la: tel: (022) 499-444 (ext. 8), e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Mai multe articole...