Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lista persoanelor care au promovat examenul de finalizare a Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat în conformitate cu Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic.

 

Domeniul electroenergetic

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei examinate

Promovarea/nepromovarea  examenului

1.      

Badaneu Serghei

promovat

2.      

Ungureanu Teodor

promovat

3.      

Bîrsan Alina

promovat

4.      

Oclanschi Ghenadie

promovat

5.      

Fusaru Irina

promovat

6.      

Rudei Ion

promovat

7.      

Gaibu Igor

promovat

Domeniul termoenergetic

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei examinate

Promovarea/nepromovarea  examenului

1.      

Celac Irina

promovat

2.      

Fusaru Irina

promovat

3.      

Popa Artur

promovat

4.      

Ungureanu Teodor

promovat

5.      

Guțul Vera

promovat

ÎN PERIOADA 24--25 NOIEMBRIE CURENT, ÎN INCINTA AGENȚIEI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ SE VOR ORGANIZA CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII AUDITULUI ENERGETIC

 

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) anunță că în perioada 24-25 noiembrie curent, Va organiza un curs de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, care vor avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, et. 10, sala de ședințe cu începere de la ora 9.00.

Cursul va fi desfășurat în conformitate cu prevederile Ghidului de pregătire și examinare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic.

În același context, merită a fi menționat faptul că, admiterea la Curs a fost efectuată doar pentru persoanele fizice care întrunesc condițiile menționate expres în art. 12, alin.2, lit. a. al Legii
nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică.

 

INIȚIEREA STUDIULUI PRIVIND ILUMINATUL STRADAL

 

logoAgenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de organ administrativ în domeniul eficienţei energetice precum și în contextul atribuțiilor ce îi revin, anunță inițierea elaborării unui studiu privind utilizarea celor mai eficiente tehnologii existente pe piața Republicii Moldova în domeniul iluminatului public exterior, în scopul dezvoltării modulului de planificare și suport “iluminat public exterior” - parte componentă a bazei informaţionale AEE în domeniul eficienţei energetice şi  surselor de energie regenerabilă. Acest studiu va fi folosit ca bază la stabilirea parametrilor performanței corpurilor de iluminat public exterior și, totodată, va permite evaluarea corespunderii produselor de pe piața autohtonă cerințelor respective de calitate.

În acest context, AEE vine cu o solicitare către toți furnizorii de corpuri de iluminat public/ exterior din Republica Moldova, de a accepta invitația de intrare în proiectul lansat de AEE și de a depune dosarul de participare, care va include:

a)    copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul);

b)   profilul companiei, cu descrierea modelului/ brandului corpului de iluminat care se comercializează/ realizează pe piața Republicii Moldova, cu prezentarea pașapoartelor tehnice ale echipamentului respectiv;

c)    declarația privind veridicitatea datelor prezentate pentru efectuarea studiului și prelevare a mostrelor corpurilor de iluminat;

d)   datele de contact şi menționarea responsabilului de dosar.

Dosarele pentru participare vor fi examinate în trei etape:

I etapă

Examinarea de către specialiștii din cadrul AEE a dosarelor depuse

II etapă

Preluarea mostrelor/ corpurilor de iluminat în vederea evaluării corespunderii acestora criteriilor de performanță - acțiune realizată în baza unui Regulament aprobat de Agenție

III etapă

Informarea participanților despre rezultatele studiului efectuat

Dosarele se vor depune în plicuri sigilate  la adresa Agenției pentru Eficiență Energetică, cu sediul, Chişinău MD-2068, str. Alecu Russo,1, bloc A1, et.10, of.1008.

Persoana de contact: Valeriu Triboi, Consultant, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel: 022 499 444 ext.5

 

CĂTRE FURNIZORII DE CAZANE ACREDITAȚI, CONFORM LISTEI

 Prin prezenta, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de Parte Responsabilă de implementarea „Programului de subvenționare a procurării cazanelor pe biocombustibili solizi pentru gospodăriilor casnice din Republica Moldova” vă aduce la cunoștință că, din motivul înregistrării unui număr suficient de solicitări de finanțare, AEE a sistat colectarea dosarelor depuse în vederea obținerii de subvenții în cadrul activității implementate de autoritate în parteneriat cu Proiectul Energie și Biomasă din Moldova.

De menționat că, în prezent, echipa de consultanți responsabili de Programe, din cadrul AEE, asigură procesarea dosarelor aplicanților care ar urma să beneficieze de subvenții din contul soldului mijloacelor financiare alocate pentru implementarea activității respective. În contextul celor menționate anterior, vă aducem la cunoștință că persoanele, care au fost declarate eligibile, vor fi informate despre participarea la concurs.

pdfInstiintare_Furnizori.PDF604.25 KB

 

A FOST ELABORAT ȘABLONUL DE EFECTUARE A RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

logo

 

 

La Prorunca Guvernului, Agenția pentru Eficiența Energetică a elaborat Șablonul raportului de audit energetic pentru clădiri, în scopul unificării procedurilor de prezentare a informației în rapoartele de audit energetic.

 

docxȘABLON PENTRU AUDIT ENERGETIC933.42 KB

jpgORDIN CU PRIVIRE LA APROBAREA ȘABLONULUI RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC554.18 KB

Mai multe articole...