Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

Anunț

CANDIDATUL CARE A PROMOVAT CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE: SPECIALIST PRINCIPAL ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE A EE ȘI UTILIZARE SER

Detalii...

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA CONCURS - PROBA SCRISĂ

Detalii...

"ȘEDINȚĂ DE INFORMARE" PENTRU TOȚI FURNIZORII DE ECHIPAMENT DE BRICHETARE/PELETIZARE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA PUBLICĂ NR. 13/00336 DIN 02.08.2013

logo Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, vineri, la data de 26.07.2013, Agenția pentru Eficiență Energetică organizează o „Ședință de informare” pentru toți furnizorii de echipament de brichetare/peletizare care doresc să participe la licitația publică nr. 13/00336 din 02.08.2013.
Ședința respectivă va avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, cu începere de la ora 15.30.
Reieșind din cele menționate mai sus, rugăm respectuos furnizorii de echipament să vină până la data de 25.07.2013 cu propuneri/întrebări, necesare de a fi discutate în cadrul întrunirii și totodată să confirme prezența la ședință, la datele de contact: 0 22 499 444 (ext:2), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ȘEDINȚA COMUNĂ A REPREZENTANȚILOR AEE ȘI AUDITORILOR ENERGETICI AUTORIZAȚI

 

logoPrin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, la data de 16 iulie curent, Agenția pentru Eficiență Energetică a organizat o ședință comună cu toți auditorii energetici care au efectuat rapoarte de audit în cadrul I-ului apel de propuneri de proiecte pentru sectorul public, anunțat de Fondul pentru Eficiență Energetică.

În cadrul acestei ședințe a fost discutată experiența I-ului apel, sub aspectul calității rapoartelor de audit energetic (respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 884 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic, aplicarea cadrului legal existent aferent performanței energetice a clădirilor, etc.).

Totodată, au fost puse în discuție prevederile cadrului normativ existent în domeniul, și anume criteriile de eligibilitate înaintate față de propunerile de proiecte în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, în special termenii de recuperare a investiției acceptați, plafoanele financiare per proiect, precum și constrângerile impuse de către respectivele criterii. 

 În contextul subiectului auditării energetice, a avut loc un schimb de opinii privind subiectul șablonului de audit energetic și gradul de detaliere a acestui act normativ/ ghid aflat la etapa de elaborare.

Aceste și alte subiecte discutate, precum și deciziile luate în cadrul ședinței pot fi regăsite în procesul verbal respectiv. 
Ședința a avut loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, ora 16.00, prezidată de directorul AEE dl Mihail Stratan.

 

 

 

ȘEDINȚA COMUNĂ CU TOȚI AUDITORII ENERGETICI

logo

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștință că, marți, la data de 16.07.2013, Agenția pentru Eficiență Energetică organizează o ședință comună cu toți auditorii energetici care au efectuat auditări energetice pentru primul apel de propuneri de proiecte anunțat de Fondului pentru Eficiență Energetică, încheiat la data de 15.02.2013.

Ședința respectivă va avea loc la sediul AEE, str. Alecu Russo 1, etajul 10, sala de ședințe, cu începere de la ora 16.00 și urmează a fi prezidată de directorul AEE dl Mihail Stratan.

În cadrul acestei ședințe va fi discutată calitatea rapoartelor de audit energetic efectuate de auditorii autorizați și care sunt depuse în adresa Fondului pentru Eficiență Energetică.

Totodată, AEE vine cu rugămintea către Dvs. de a ne prezenta în cadrul ședinței, în vederea punerii în discuție, mai multe obiecții/propuneri cu privire la:

  • dificultățile întâlnite de auditorii energetici în procesul de efectuare a rapoartelor de audit energetic;
  • îmbunătățirea cadrului normativ ce reglementează activitatea de auditare energetică, cum ar fi: regulamentul privind auditul energetic, metodologia de calculare a costului auditului energetic, în special caietele de sarcini pentru serviciile de auditare energetică etc.
  • alte propuneri/obiecții cu privire la finanțarea proiectelor de Eficiență Energetică și de valorificare a surselor de energie regenerabilă din cadrul mijloacelor financiare ale FEE și a bugetului de stat.

Reieșind din cele menționate mai sus, rugăm respectuos auditorii energetici să vină pîna la data de 15.07.2013 cu propunerile necesare de a fi discutate în cadrul întrunirii și totodată să confirme prezența la ședință la datele de contact: 0 22 499 444 (extensia 3), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .