Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele

AEE - Primele Știri Comunicat de Presă

VALERIU LAZĂR: EFECTUL ECONOMIC MULTIPLICATOR AL INVESTIȚIILOR ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ÎN DOMENIUL IMM-URILOR ESTE DE ORDINUL MILIARDELOR

logo moldovaPoliticile de dezvoltare economică cu mai puține costuri energetice reprezintă o componentă a dezvoltării durabile, cu gândul la generațiile viitoare, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în ședința de constituire a Consiliului de supraveghere pentru Eficienţa Energetică a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care s-a desfășurat marți la Ministerul Economiei, cu participarea reprezentanților partenerilor de dezvoltare și ai sectorului privat.

Valeriu Lazăr a subliniat că, pe lângă obiectivele de mediu, eficiența energetică înseamnă pentru Republica Moldova și sporirea competitivității, căci fiind importatoare netă de resurse energetice, economia moldovenească mai este și foarte energofagă.

„Paradoxul Republicii Moldova este că fiind foarte săraci în resurse energetice, avem o intensitate energetică de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Vom ținti nu doar această medie, ci performanțele țărilor care au excelat în domeniu – țările nordice, căci investițiile în eficiența energetică în Republica Moldova au un potențial de multiplicare de ordinul miliardelor”, a declarat Valeriu Lazăr.

Ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman, a declarat că „Investițiile în eficiență energetică înseamnă securitate energetică și reducerea dependenței de resurse energetice din import”.

Ingrid Tersman a precizat că eficiența energetică înseamnă și o lume mai verde, mai curată pentru generațiile viitoare, fiecare având responsabilitatea să contribuie la găsirea unei soluții în acest sens. Pentru a schimba obiceiurile agenților economici și a consumatorilor, trebuie mărit nivelul de cunoaștere și înțelegere a potențialului eficienței energetice în rândul antreprenorilor, de rând cu introducerea unor mecanisme de stimulare pentru consumatori pentru a avea o diferență clară între producătorii ce investesc în eficiență energetică și cei care nu o fac.

Șeful oficiul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din Chișinău, Julia Otto, a remarcat că Inițiativa pentru Resurse Durabile, implementată de Bancă, oferă soluții pentru o serie de probleme cu care se confruntă economiile în tranziție – de la accesul la finanțare pentru IMM, la modernizarea infrastructurii și dezvoltarea pieței emisiilor de carbon.

„Crearea Consiliului de supraveghere este o inițiativă foarte importantă pentru BERD deoarece strategia Băncii se pliază pe prioritățile țării. Eficiența energetică, accesul la finanțare, expertiza și cunoștințele sunt importante pentru creșterea competitivității IMMurilor și reprezintă o resposnabilitate comună a Ministerului Economiei și a partenerilor de dezvoltare”, a declarat Julia Otto.

Consiliul de supraveghere pentru eficiență energetică a IMM-urilor va fi o platformă consultativă pe bază permanentă, care se va reuni de două ori pe an în format extins pentru a coordona activitățile donatorilor în domeniul eficienței energetice și a întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă 98% din întreprinderile înregistrate în Republica Moldova. În cadrul ședinței au fost examinate programele derulate în Moldova de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Programul Statelor Unite pentru Dezvoltare USAID, alți donatori, precum și programele de susținere a businessului desfășurate de autoritățile publice, printre care Agenția pentru Eficiență Energetică, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), etc. 

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr a propus suplimentarea platformei cu crearea unui portal web, pe care să fie publicate toate informațiile privind programele de suport pentru întreprinderi, inclusiv anunțurile de finanțare, de desfășurare a tenderelor, etc., derulate de autoritățile publice și partenerii de dezvoltare. În opinia ministrului Economiei, aceasta va spori transparența activității, accesul beneficiarilor la informații, evitarea dublării și, într-un final, eficientizarea programelor de susținere.
Sursa: mec.gov.md

CEL DE-AL DOILEA SUMMIT DE EXCELENȚĂ ÎN MANAGEMENT LOCAL

IMG 2642Miercuri, 10 iulie 2013 - A avut loc cel de-al doilea Summit de Excelenţă în Management Local. Summit-ul este organizat în cadrul proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova.

La eveniment au fost acordate Certificate de Excelenţă primului grup de 12 oraşe partenere care au finalizat cu succes cele 14 module de instruire, menite să consolideze capacităţile administraţiilor publice locale în contextul procesului de descentralizare.

Cel de-al doilea Summit de Excelenţă în Management Local reprezintă și un bun prilej pentru stimularea unei competiţii constructive între municipalităţi, motivarea autorităţilor locale de a-şi stabili obiective clare de descentralizare, susţinerea lor în atingerea acestor obiective, şi promovarea măsurilor de Eficiența Energetică și utilizarea Surselor de Energie Regenerabilă care pot fi implementate pentru a soluționa probleme legate de furnizarea și consumul de energie, probleme cu care se confruntă majoritatea comunităților din Moldova.

“Provocările energetice din secolul 21 au reconfirmat că energia reprezintă o premisă fundamentală pentru dezvoltare și creștere economică. Mecanismul actual de aprovizionare cu energie necesită o atitudine deosebită, care va reconcilia necesitățile economice cu dezvoltarea durabilă pentru generațiile viitoare,” a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

La momentul actual, este nevoie de diseminare pe scara largă a informației și implementăre a celor mai bune tehnologii și practici de eficiență energetică, care sunt disponibile azi cu ajutorul integrării cunoștințelor, capacităților, investițiilor și parteneriatelor.

Agenția pentru Eficiență Energetică ține să aducă sincere mulțumiri poporului american, partenerului de dezvoltare Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), cu care împreună am susținut elaborarea unui Ghid de Eficienţă Energetică şi Resurse Regenerabile, menit să vină în sprijinul autorităţilor publice locale în implementarea măsurilor de eficiență energetică, care să genereze o creştere a economiilor locale şi în final să rezulte în servicii mai durabile şi mai eficiente. Prezentul Ghid a fost lansat în cadrul Summit-ului împreună și cu Ghidul de comunicare pentru Autorităţile Publice Locale.

Evenimentul a întrunit oaspeţi/participanţi, printre care, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, primari ai centrelor raionale, reprezentanţii ai organizaţiilor internaţionale, societăţii civile, experţi naţionali şi internaţionali în domeniu, jurnalişti.

Evenimentul este organizat cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP), implementat de Chemonics International.

RECOMANDĂRI ȘI CONCLUZII PE MARGINEA PRIMULUI ATELIER NAȚIONAL PRIVIND "CALITATEA COMBUSTIBILULUI SOLIZI PRODUȘI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"

SAM 2306Producători de brichete şi pelete, experţi de la ministere, instituţii de stat, mediul academic au participat pe 21 iunie current, la primul atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova. 

Participanţii au discutat paşii pe care urmează să îi facă pentru a asigura calitatea biocombustibilului produs în Republica Moldova. Eveniment organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

 În cadrul Atelierului au fost discutate un șir de subiecte cum ar fi:

              potențialul național de biomasă care poate fi utilizat în scopuri energetice;

               metodele şi instrumentele necesare pentru asigurarea calității biocombustibilului din biomasă;

              gestionarea deșeurilor agricole solide în Republica Moldova;

              standardele europene aprobate pentru biocombustibilii solizi;

              utilitatea încercărilor biocombustibililor solizi și impactul acestora asupra calității vieții consumatorului;

Drept urmare a discuțiilor asupra subiectelor abordate mai sus, reprezentanții din cadrul Atelierului de lucru au efectuat un șir de recomandări/concluzii, după cum urmează:

1.     asigurarea continuității proiectelor din domeniu, astfel încât capacitățile beneficiarilor să corespundă obiectivelor proiectelor implementate;

2.     identificarea unor acțiuni din partea statului în vederea promovării producătorilor locali de pelete și brichete;

3.     efectuarea unui studiu privind determinarea potențialului total de biomasă pe categorii, la nivel național;

4.     urgentarea procedurii de elaborare a reglementării tehnice privind biocombustibilii solizi, care urmează să stipuleze cerințele pentru biocombustibilii solizi în vederea determinării calității acestora precum și acțiunile necesare a fi întreprinse din partea statului menite să asigure calitatea biocombustibilului pe piața Republicii Moldova pentru toți consumatorii;

5.     perfecționarea, prin intermediul partenerilor de dezvoltare, a laboratorului din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, care va avea drept scop testarea biocombustibililor solizi;

6.     crearea unui Grup de Lucru/Comitet Tehnic în vederea aprobării standardelor europene privind proiectarea centralelor termice bazate pe valorificarea potențialului energetic al biomasei;

7.     inițierea unui Grup de Lucru în cadrul Ministerului Agriculturii cu participarea tuturor părților interesate, care va avea drept scop identificarea solurilor cu bonitatea scăzută, pe suprafața cărora urmează a fi cultivate plante energetice (plop, salcie sau salcâm);

8.     motivarea și/sau obligarea după caz, a marilor producători de culturi cerealiere, de a utiliza reziduurile agricole, prin introducerea taxelor pentru poluarea aerului;

9.     analiza posibilității de reglare a prețurilor peletelor și brichetelor de către ANRE;

10.  analiza posibilității de introducere în prevederile legii cu privire la energia regenerabilă a unui mecanism de promovare a certificatelor verzi pentru producătorii de biocombustibili solizi, ținând cont de impactul acestora asupra economiei naționale;

11.  eficientizarea utilizării potențialului energetic al biomasei solide în mediul rural, prin analiza posibilităților de elaborare a unui program/plan național de reabilitare a sistemelor de încălzire în sectorul rural, care va ține cont și de eforturile efectuate până în prezent;

12.  organizarea către mijlocul lunii septembrie, de către AEE, a unui atelier de lucru similar, la care urmează a fi invitați toți managerii energetici raionali precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, responsabili de reglementarea acestui domeniu.

În prezent, Republica Moldova are aprobate 37 de standarde europene voluntare de calitate a biocombustibililor solizi. Acestea au fost  elaborate de comitetul Tehnic 32, creat în cadrul Institutului Național de Standardizare. Un grup specializat de lucru privind calitatea combustibililor solizi din biomasă, creat în cadrul Ministerului Economiei, este în proces de elaborare şi aprobare a Reglementării tehnice ce va stabili parametrii tehnici minimi ai biocombustibililor solizi. Aceștia vor fi obligatorii pentru toţi producătorii de combustibil din biomasa solidă şi vor prevedea cerinţele esenţiale de calitate, regulile de plasare pe piaţă a produselor, evaluarea conformităţii precum și supravegherea acesteia.

ZIUA ENERGIEI INTELIGENTE

BANNER 1Planificarea măsurilor de eficiență energetică a ajuns în vizorul mai multor orașe din Uniunea Europeană, primarii cărora au semnat Convenția primarilor, menită să ajute statele în atingerea cunoscutului obiectiv – “20-20-20”

“Convenţia primarilor reprezintă principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020.”

http://www.conventiaprimarilor.eu/index_ro.html

Orașul Drochia, alături de altele 5 oraşe din Armenia, Georgia și Ucraina s-au alăturat inițiativei Europene, precum și au lansat, în anul 2012, un proiect internațional MODEL - “Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Publice Locale”, care a oferit asistență tehnică pentru realizarea primilor pași: instruiri, proiecte demonstraționale, elaborarea softului pentru planificare locală, elaborarea primului plan de promovare a eficienței energetice, organizarea evenimentelor și a meselor rotunde, schimb de experiență cu alte țări, etc.

Reamintim, că bugeul total al proiectului constituie aproximativ 637 mii Euro, avînd drept scop planificarea și întreprinderea măsurilor de eficiență energetică, îndreptate spre îmbunătăţirea calității vieţii a cetăţenilor prin promovarea a unei dezvoltări durabile al sectorului energetic.

Pe 12 iulie 2013, primăria or. Drochia organizează „Ziua energiei inteligente”, care se va desfășura la bd. Independenţei 15a, începînd cu orele 11:00. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Economiei, Agenției pentru Eficiență Energetică și finanțat de către Uniunea Europeană și Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile, ONG din Republica Moldova.

 

Organizatorii Vă propun:  

  •       informații privind inițiativele și proiectele primăriei Drochia în domeniul eficienței energetice
  •       expoziția cu prezentarea a celor mai performante tehnologii pentru sporirea eficienței energetice cu participarea producătorilor și distribuitorilor;
  •       atelier pentru prestatorii de servicii în teritoriu;
  •       concursuri și jocuri pentru copii;
  •       un concert cu participarea vedetelor naționale.

Vă așteptăm cu drag să Vă alăturați pentru a acorda sprijin consumului inteligent de energie.

 

LA TABĂRA DE VARĂ ENERGEL COPIII ÎNVAŢĂ CUM SĂ PRODUCĂ ENERGIE REGENERABILĂ ŞI CUM SĂ O CONSUME EFICIENT


Energel 5Chişinău, 4 iulie 2013
--120 de copii din 13 raioane învaţă cum să producă energie regenerabilă şi cum să o consume eficient la Tabăra de Vară ENERGEL, organizată în acest an în satul Ivancea, rl Orhei. Timp de zece zile (1-10 iulie), copiii vor avea mai multe activităţi interactive şi practice. „Avem o agendă pe cât de încărcată pe atât de captivantă. Am construit machete de panouri fotovoltaice, de turbine eoliene, vom colecta gunoiul din comunităţile vecine, vom face o prezentare de modă din materiale eco, vom juca spectacol la tema energiei regenerabile, noi fiind regizorii şi actorii piesei”, ne spune Mihai Vdovicenco, elev venit la tabăra de vară din s. Prodăneşti, rl Floreşti.

„Copiii sunt forţa motrice a schimbării. Ei sunt deschişi spre tot ce e nou şi modern. Soluţiile oferite de tinerii de la această tabără de vară eco pentru folosirea inteligentă a energiei regenerabile m-au convins încă o dată de această”, a declarat Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei în cadrul unei vizite la tabăra de vară ENERGEL, desfăşurată pe 4 iulie.

Tabăra de vară ENERGEL este parte a Iniţiativei Educaţionale de promovare a energiei regenerabile şi eficienţei energetice demarată de Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat, implementat de PNUD Moldova. Inițiativa educațională cuprinde localitățile ce îşi conectează instituţiile publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă în cadrul Proiectului Energie și Biomasă în Moldova. „Mă bucur să văd că acest proiect, pe lângă tehnologiile moderne pe biomasă, aduce cu sine şi un bagaj enorm de cunoştinţe în regenerabile şi eficienţă energetică în rândul copiilor. Copiii ştiu deja ce viitor energetic îşi doresc pentru comunitatea, ţara lor şi vin cu soluţii concrete pentru securitatea energetică şi pentru un mediu mai curat”, susţine Wicher Slagter, şef adjunct al Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova.

În anii de studii 2011-2013, elevii din 106 de şcoli cuprinse de iniţiativa educaţională au fost antrenaţi în activităţi interactive dedicate energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Copiii au participat la dezbateri în cadrul şcolii, au avut lecţii în format webinar unde au discutat on-line cu sute de colegi din alte şcoli pe teme de energie eco, au vizitat gospodării casnice, instituţii publice ce utilizează energia regenerabilă ş.a. Cei mai activi dintre ei, selectaţi în urma unui concurs, au obţinut invitaţie la tabăra de vară ENERGEL.

„Copiii de la Tabăra de vară ENERGEL sunt promotori valoroşi ai energiei regenerabile. Ei ştiu beneficiile utilizării energiei solare, eoliene, hidraulice sau din biomasă şi le promovează în propria familie, comunitate, ţară. Sunt convinsă că pe lângă noii prieteni ei vor pleca de aici cu noi cunoştinţe, abilităţi, convingeri ce îi vor ajuta în îndeplinirea cu succes a misiunii de a fi avocat al energiei din natură”, afirmă Nicola Harrington-Buhay, reprezentant rezident PNUD Moldova.

Tabăra de vară ENERGEL se află la a doua ediţie, prima având loc în vara 2012 în raionul Ştefan Vodă. Inițiativa educațională pe regenerabile și eficiența energetică este desfășurată cu susținerea Institutului de Formare Continuă și a Centrului Republican pentru Copii și Tineret ”Gutta-Club”.

Mai multă informaţie despre Iniţiativa Educaţională, precum şi manualul Surse de energie regenerabilă sunt accesibile pe pagina web www.biomasa.aee.md

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14 mln. 560 mii Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

 

Subcategorii